Merak

Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek.
"TDK"